d_Turniej_Facility_02

Zasady turnieju

Oficjalne przepisy dotyczące Pucharu LAOLA

Przeczytaj wszystkie zasady turnieju LAOLA Cup tutaj, aby poznać dokładny harmonogram turnieju, grupy wiekowe, czas gry i inne ważne informacje. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, po prostu skontaktuj się z nami.

Zasady turnieju

Oficjalne przepisy dotyczące Pucharu LAOLA

Przeczytaj wszystkie zasady turnieju LAOLA Cup tutaj, aby poznać dokładny harmonogram turnieju, grupy wiekowe, czas gry i inne ważne informacje. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, po prostu skontaktuj się z nami.

Uprawnienia do gry

Zawodnicy są uprawnieni do gry, jeśli posiadają upoważnienie do gry w uczestniczącym klubie, syndykacie lub drużynie selekcyjnej zgodnie z przepisami ich macierzystego związku i FIFA. Nie trzeba mieć przy sobie paszportu zawodnika. Wykorzystywane są wcześniej złożone listy uczestników. Dokument tożsamości jako dowód wieku powinien być jednak możliwy do przedłożenia na żądanie kierownictwa turnieju.

Grupy wiekowe

W grupie wiekowej U19m mogą grać tylko zawodnicy z datą urodzenia 01.01.2005 i młodsi.
W grupie wiekowej U17 (m/k) mogą występować wyłącznie zawodnicy z datą urodzenia 01.01.2007 i młodsi.
W grupie wiekowej U15 (m/k) mogą występować wyłącznie zawodnicy z datą urodzenia 01.01.2009 i młodsi.
W grupie wiekowej U13m mogą występować tylko zawodnicy z datą urodzenia 01.01.2011 i młodsi.
W grupie wiekowej U11m mogą występować wyłącznie zawodnicy z datą urodzenia 01.01.2013 i młodsi.

Zwolnienie:
W U11 jeden zawodnik może być maksymalnie o 1 rok starszy od wskazanej grupy wiekowej. W kategorii U13m, U15w, U15m, U17w, U17m i U19m dwóch zawodników może być maksymalnie o 1 rok starszych od wskazanej grupy wiekowej.

Czas gry

Czas gry dla wszystkich meczów turniejowych wynosi 2x 20 minut. Następuje szybka zmiana stron bez długich przerw i czasu trenerskiego.

Zastępstwa

Podczas meczu zawodnicy mogą zmieniać się dowolnie często. Zmiany mogą być dokonywane w trakcie trwającego meczu. Jednakże zmiany mogą być dokonywane tylko w strefie trenerskiej w pobliżu linii środkowej, tzn. zawodnik zastępowany musi opuścić boisko w strefie trenerskiej, a zawodnik zastępujący może wejść na boisko tylko tam (wyjątek: kontuzje).

Wynik gry

W meczach grupowych w przypadku równej ilości punktów decyduje różnica bramek, a w przypadku równej różnicy bramek decyduje ilość strzelonych goli. W przypadku równej liczby strzelonych bramek decyduje bezpośrednie porównanie drużyn. Jeśli i tu jest równość, zwycięzcę wyłania się w drodze losowania. W przypadku asymetrycznego podziału grup nie uwzględnia się meczu pomiędzy najlepszą drużyną z drugiego, trzeciego, czwartego lub piątego miejsca oraz meczu drużyny z większej grupy z drużyną z dołu tabeli.

Jeżeli w meczach pucharowych (np. runda 16) i meczach o rozstawienie po regulaminowym czasie gry nie zostanie wyłoniony zwycięzca, to bez dogrywki wyłania się go poprzez rzuty karne (duże boisko). Najpierw trzech strzelców w każdej drużynie rywalizuje ze sobą. Jeśli po trzech karach nie ma zwycięzcy, kolejne kary otrzymuje każda z drużyn, aż do wyłonienia zwycięzcy. Do wykonywania kar uprawnieni są wszyscy zawodnicy, niezależnie od tego, czy znajdują się na boisku w momencie zakończenia meczu, czy są w tym czasie zmiennikami. Żaden zawodnik nie może wykonać dwóch kar przed wykonaniem ich przez wszystkich kolegów z drużyny.

W przypadku spóźnienia (5 minut po oficjalnym rozpoczęciu meczu) lub niestawienia się drużyny, mecz uznaje się za przegrany przy stanie bramek 0:2 i wygrany przez przeciwnika przy stanie bramek 2:0. W przypadku spóźnienia z winy drużyny, o przełożeniu meczu decyduje komisja turnieju. W przypadku spowodowania przez drużynę rezygnacji z meczu, mecz uważa się również za przegrany z wynikiem 0:2 i wygrany przez przeciwnika z wynikiem 2:0 bramek. Dotyczy to również rażącego niesportowego zachowania poza polem gry. W takim przypadku komisja turniejowa ma prawo wykluczyć daną drużynę z dalszej części turnieju. Jeżeli mecze zostaną odwołane z powodu warunków atmosferycznych i z przyczyn terminowych nie będą mogły być odrobione w wyznaczonych dniach turnieju, wyniki tych meczów zostaną rozlosowane (2:0 lub 0:2). Dotyczy to tylko przerwania turnieju, a nie jego odwołania.

Formularz zgłoszeniowy zespołu

Komitetowi turniejowemu nie trzeba już dostarczać pełnej listy zawodników z nazwiskiem, imieniem i datą urodzenia, gdyż jest to już wcześniej wymagane od drużyn. Tylko zawodnicy z tej listy są uprawnieni do udziału w meczach turniejowych. Zawodnicy mogą grać tylko dla jednej drużyny podczas turnieju. Jeżeli klub uczestniczy w turnieju z kilkoma drużynami, zawodnicy muszą być na stałe przypisani do jednej drużyny.

Wielkość pola gry i liczba graczy

U13m, U15w, U15m, U17w, U17m & U19m grają na dużym boisku z 10 zawodnikami plus bramkarz.

Juniorzy U11 grają na mniejszym boisku (ok. 55 x 35 m) z 6 zawodnikami w polu plus bramkarz.

W meczach każdej z drużyn może brać udział dowolna liczba zmienników.

Początek

Pierwsza drużyna ma prawo do kopnięcia. Druga drużyna ma prawo do wyboru strony boiska. Kopnięcie może być zagrane z pierwszym kontaktem do tyłu i może być podjęte tylko przez jednego zawodnika.

Kary

Wyznaczony sędzia zastrzega sobie prawo do przyznania następujących kar w wyniku faulu, niesportowego zachowania lub innego nielegalnego zachowania:
- 5-minutowa kara czasowa (żółta kartka)
- Wydalenie (czerwona kartka)

Kara czasowa zostaje pokazana zawodnikowi, którego dotyczy żółta kartka. W przypadku odesłania (czerwona kartka), dany zawodnik jest automatycznie zawieszony na następny mecz. Nałożenie wyższej kary leży w gestii komisji turniejowej. W przypadku poważnych przewinień dyscyplinarnych (również poza meczami turniejowymi) komisja turniejowa może wykluczyć danego zawodnika z turnieju.

Kierownictwo turnieju LAOLA Cup apeluje do wszystkich drużyn o uczciwe traktowanie się nawzajem oraz o szacunek dla danego sędziego i akceptację jego decyzji.

Zasady specjalne U11 Juniorzy

Dla Juniorów U11 ustala się następujące zasady specjalne (w pozostałych przypadkach obowiązują zasady dotyczące meczów na dużym boisku):
- Wielkość bramy: 5 x 2 metry
- rzut karny wykonywany jest z dziewięciu metrów
- w momencie, gdy bramkarz ma piłkę w ręku, gra jest wznawiana poprzez wyrzut z autu
- Kopnięcia z ręki są zabronione
- jeśli piłka jest poza bramką, gra jest również wznawiana przez upuszczenie piłki. W momencie, gdy piłka opuści ręce bramkarza, gra zostaje oficjalnie zwolniona.

Dotyczy to również sytuacji, gdy bramkarz kładzie piłkę przed sobą, aby wprowadzić ją do gry z ziemi. Płaskie kopnięcie w pierwotnym sensie nie jest więc możliwe. Kopnięcie ręką prowadzi do rzutu wolnego pośredniego dla drużyny przeciwnej.
- wszystkie inne rzuty wolne są bezpośrednie
- zniesienie zasady "offside".
- zniesienie zasady 6 sekund dla bramkarza - zniesienie zasady back-pass

Zapasowe koszulki

Drużyna wymieniona jako pierwsza w harmonogramie meczu musi nosić śliniaki lub odpowiednie koszulki zastępcze, jeśli koszulki są tego samego koloru. Koszulki zostaną zapewnione przez kierownictwo turnieju.

Uznanie zasad turnieju

Biorąc udział, wszystkie kluby akceptują niniejszy regulamin turnieju. Naruszenie przepisów może skutkować wykluczeniem drużyny z turnieju. Wszystkie drużyny są odpowiedzialne za własne stroje i sprzęt sportowy. Organizator i kierownictwo turnieju nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże jakiegokolwiek rodzaju.

Zgłoszenie sprzeciwu

Zastrzeżenie musi być złożone do komisji turniejowej w ciągu 15 minut od zakończenia meczu. Za skutki odwołania odpowiada komisja turniejowa. Komisja turniejowa nie przyjmuje odwołań dotyczących decyzji merytorycznych podejmowanych przez sędziego.

Zasady turnieju

Zawodnicy, którzy są uprawnieni do gry zgodnie z przepisami ich macierzystego związku oraz FIFA dla the uczestniczący Stowarzyszenie, a Syndykat gier lub Zespół selekcyjny a może pokazać pozwolenie na grę. Nie trzeba mieć przy sobie paszportu zawodnika. Będzie wykorzystane zostaną wcześniej zgłoszone listy uczestników. Dokument tożsamości jako dowód wieku powinny być nadal możliwe do przedłożenia kierownictwu turnieju na żądanie.

W grupie wiekowej U19m mogą grać tylko zawodnicy z datą urodzenia 01.01.2005 i młodsi.
W grupie wiekowej U17 (m/k) mogą występować wyłącznie zawodnicy z datą urodzenia 01.01.2007 i młodsi.
W grupie wiekowej U15 (m/k) mogą występować wyłącznie zawodnicy z datą urodzenia 01.01.2009 i młodsi.
W grupie wiekowej U13m mogą występować tylko zawodnicy z datą urodzenia 01.01.2011 i młodsi.
W grupie wiekowej U11m mogą występować wyłącznie zawodnicy z datą urodzenia 01.01.2013 i młodsi.

Zwolnienie:
W U11 jeden zawodnik może być maksymalnie o 1 rok starszy od wskazanej grupy wiekowej. W kategorii U13m, U15w, U15m, U17w, U17m i U19m dwóch zawodników może być maksymalnie o 1 rok starszych od wskazanej grupy wiekowej.

Czas gry dla wszystkich meczów turniejowych wynosi 2x 20 minut. Następuje szybka zmiana stron bez długich przerw i czasu coachingu.

Podczas meczu zawodnicy mogą zmieniać się dowolnie często. Zmiany mogą być dokonywane w trakcie trwającego meczu. Jednakże zmiany mogą być dokonywane tylko w strefie trenerskiej w pobliżu linii środkowej, tzn. zawodnik zastępowany musi opuścić boisko w strefie trenerskiej, a zawodnik zastępujący może wejść na boisko tylko tam (wyjątek: kontuzje).

W meczach grupowych w przypadku równej ilości punktów decyduje różnica bramek, a w przypadku równej różnicy bramek decyduje ilość strzelonych goli. W przypadku równej liczby strzelonych bramek decyduje bezpośrednie porównanie drużyn. W przypadku remisu zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze losowania.
Jeżeli grupy są rozłożone asymetrycznie, mecz pomiędzy najlepszą drużyną z drugiego, trzeciego, czwartego lub piątego miejsca oraz drużyną z większej grupy z drużyną z dołu tabeli nie jest liczony.

Jeżeli w meczach pucharowych (np. runda 16) i meczach o rozstawienie po regulaminowym czasie gry nie zostanie wyłoniony zwycięzca, to bez dogrywki wyłania się go poprzez rzuty karne (duże boisko). Najpierw trzech strzelców w każdej drużynie rywalizuje ze sobą. Jeśli po trzech karach nie ma zwycięzcy, kolejne kary otrzymuje każda z drużyn, aż do wyłonienia zwycięzcy. Do wykonywania kar uprawnieni są wszyscy zawodnicy, niezależnie od tego, czy znajdują się na boisku w momencie zakończenia meczu, czy są w tym czasie zmiennikami. Żaden zawodnik nie może wykonać dwóch kar przed wykonaniem ich przez wszystkich kolegów z drużyny.

W przypadku spóźnienia (5 minut po oficjalnym rozpoczęciu meczu) lub niestawienia się drużyny, mecz uznaje się za przegrany przy stanie bramek 0:2 i wygrany przez przeciwnika przy stanie bramek 2:0. W przypadku spóźnienia z winy drużyny, o przełożeniu meczu decyduje komisja turnieju.

W przypadku spowodowania przez drużynę rezygnacji z gry, mecz uważa się również za przegrany przy stanie 0:2 i wygrany dla przeciwnika przy stanie 2:0 bramek. Dotyczy to również rażącego niesportowego zachowania poza polem gry. W takim przypadku komisja turniejowa ma prawo wykluczyć daną drużynę z dalszej części turnieju. Jeżeli mecze zostaną odwołane z powodu warunków atmosferycznych i z przyczyn terminowych nie będą mogły być odrobione w wyznaczonych dniach turnieju, wyniki tych meczów zostaną rozlosowane (2:0 lub 0:2). Dotyczy to tylko przerwania turnieju, a nie jego odwołania.

Dla Juniorów U11 ustala się następujące zasady specjalne (inaczej zasady dot. gry na dużym boisku):
- Wielkość bramy: 5 x 2 metry
- rzut karny wykonywany jest z dziewięciu metrów
- gdy tylko bramkarz ma piłkę w ręku, gra jest wznawiana przez rzut sędziowski -. Kopnięcia z ręki są zabronione
- jeśli piłka jest poza boiskiem, gra jest również wznawiana przez upuszczenie piłki. Jak tylko piłka opuszcza ręce bramkarza, gra jest oficjalnie zwolniona. Dotyczy to również sytuacji, gdy Bramkarz kładzie piłkę przed sobą, aby wprowadzić ją do gry z ziemi. Niskie kopnięcie w pierwotny sens nie jest więc możliwy. Tee shot z ręki/drop kick prowadzi do
rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej.
- wszystkie inne rzuty wolne są bezpośrednie
- zniesienie zasady "offside".
- zniesienie zasady 6 sekund dla bramkarza
- zniesienie zasady back-pass

Komisja turniejowa nie otrzymuje pełnej listy zawodników z nazwiskiem, imieniem i datą urodzenia wszystkich zawodników. zawodników, gdyż o to już wcześniej proszono drużyny. Tylko ci, którzy na zawodnicy z tej listy są uprawnieni do gry w meczach turniejowych. Zawodnicy mogą grać tylko dla jednej drużyny podczas turnieju. Jeśli klub uczestniczy z Jeżeli w turnieju bierze udział więcej niż jedna drużyna, zawodnicy muszą być na stałe przypisani do drużyny. stać się.

U13m, U15w, U15m, U17w, U17m & U19m grają na dużym boisku z 10 zawodnikami plus bramkarz.
Juniorzy U11 grają na mniejszym boisku (ok. 55 x 35 m) z 6 zawodnikami w polu plus bramkarz. W rozgrywkach dla każdej drużyny może brać udział dowolna liczba zmienników.

Pierwsza drużyna ma prawo do kopnięcia. Druga drużyna ma prawo do wyboru strony boiska. Kopnięcie może być zagrane z pierwszym kontaktem do tyłu i może być podjęte tylko przez jednego zawodnika.

Wyznaczony sędzia zastrzega sobie prawo do przyznania następujących kar w wyniku faulu, niesportowego zachowania lub innego nielegalnego zachowania:
- 5-minutowa kara czasowa (żółta kartka)
- Wydalenie (czerwona kartka)
Kara czasowa zostaje pokazana zawodnikowi, którego dotyczy żółta kartka. W przypadku odesłania (czerwona kartka), dany zawodnik jest automatycznie zawieszony na następny mecz. Nałożenie wyższej kary leży w gestii komisji turniejowej.
W przypadku poważnych przewinień dyscyplinarnych (również poza meczami turniejowymi) komisja turniejowa może wykluczyć danego zawodnika z turnieju.

Kierownictwo turnieju LAOLA Cup apeluje do wszystkich drużyn o uczciwe traktowanie się nawzajem oraz o szacunek dla danego sędziego i akceptację jego decyzji.

Na stronie w the Harmonogram meczów wymieniony po raz pierwszy Zespół musi na stronie Pułapka the ten sam kolor koszulki Nosić trykoty lub odpowiednie koszulki zastępcze. Getry zostaną zapewnione przez kierownictwo turnieju dla zapewnił.

Biorąc udział, wszystkie kluby akceptują niniejszy regulamin turnieju. Naruszenie przepisów może skutkować dyskwalifikacja drużyny z turnieju. Wszystkie zespoły są odpowiedzialne za własne odzież i sprzęt sportowy. Organizator i kierownictwo turnieju nie ponoszą odpowiedzialności za Kradzieże wszelkiego rodzaju.

Odwołanie należy złożyć do komisji turnieju w ciągu 15 minut od zakończenia meczu. Konsekwencje sprzeciwu leżą w gestii komisji turniejowej. Na stronie Zarządzanie turniejami przyjmuje brak Skargi, który z Sędzia wzięty dotyczy decyzji merytorycznych.

Puchar Laola

Uzyskaj więcej informacji na temat turnieju i dokładnych nagród oraz
to zapewnij sobie niezobowiązujące miejsce startowe!

Uzyskaj więcej informacji na temat turnieju i dokładnych nagród oraz
zabezpieczyć niezobowiązujące miejsce startowe!

Puchar Laola

Uzyskaj więcej informacji na temat turnieju i dokładnych cen, a następnie uzyskaj no-obligation!

Puchar LAOLA

24 - 28 lipca 2023 r., Hamburg

Uzyskaj więcej informacji na temat turnieju i dokładnych cen, a następnie uzyskaj no-obligation!

Więcej informacji o turnieju:

Sprawdź, co ma do zaoferowania LAOLA Cup: międzynarodowe drużyny z ponad 10 różnych krajów, wspaniałe miejsce rozgrywania turnieju i wiele więcej!

Ciesz się na pięć dni pełnych piłki nożnej i wspaniałego programu społecznego: gry turniejowe, ekscytujące zajęcia i czas wolny na zwiedzanie Hamburga.

Tutaj znajdziesz grupy wiekowe LAOLA Cup: Jest pięć grup wiekowych dla dziewcząt i pięć dla chłopców.

Skontaktuj się z nami już teraz!
1
Skontaktuj się z nami przez Whatsapp!
Skanowanie kodu
Hej 👋
Jesteś zainteresowany LAOLA Cup czy masz tylko krótkie pytanie?
Wystarczy napisać do nas wprost na czacie!