d_Tournament_Facility_02

Regler for turneringen

Offisielle regler for LAOLA Cup

Les gjennom alle turneringsreglene for LAOLA Cup her for å finne ut nøyaktig turneringsplan, aldersgrupper, spilletid og annen viktig informasjon. Hvis du har spørsmål, er det bare å kontakte oss.

Regler for turneringen

Offisielle regler for LAOLA Cup

Les gjennom alle turneringsreglene for LAOLA Cup her for å finne ut nøyaktig turneringsplan, aldersgrupper, spilletid og annen viktig informasjon. Hvis du har spørsmål, er det bare å kontakte oss.

Spilleberettigelse

Spillere er spilleberettiget hvis de har kamptillatelse for den deltakende klubben, syndikatet eller utvelgelseslaget i henhold til hjemlandets forbund og FIFAs regelverk. Spillerens pass trenger ikke medbringes. De tidligere innleverte deltakerlistene skal benyttes. Et identifikasjonsdokument som bevis på alder skal likevel kunne fremlegges for turneringsledelsen på forespørsel.

Aldersgrupper

I aldersgruppen U19m er det kun spillere med fødselsdato 01.01.2005 og yngre som har lov til å spille.
I aldersgruppen U17 (m/k) kan kun spillere med fødselsdato 01.01.2007 og yngre benyttes.
I aldersgruppen U15 (m/k) kan kun spillere med fødselsdato 01.01.2009 og yngre benyttes.
I aldersgruppen U13m kan kun spillere med fødselsdato 01.01.2011 og yngre benyttes.
I aldersgruppen U11m kan kun spillere med fødselsdato 01.01.2013 og yngre benyttes.

Unntak:
I U11 kan én spiller være maksimalt ett år eldre enn den angitte aldersgruppen. I U13m, U15w, U15m, U17w, U17m og U19m kan to spillere være maksimalt ett år eldre enn den angitte aldersgruppen.

Spilletid

Spilletiden for alle turneringskampene er 2x 20 minutter. Det er et raskt sidebytte uten lange pauser og treningstid.

Erstatninger

Under kampen kan spillerne bytte så ofte de vil. Utskiftningene kan foretas mens kampen pågår. Innbytte kan imidlertid bare foretas innenfor trenersonen nær midtlinjen, dvs. at den innbyttede spilleren må forlate banen ved trenersonen, og den innbyttede spilleren kan bare komme inn på banen der (unntak: skader).

Spillets poengsum

I gruppekampene avgjør målforskjellen ved poenglikhet, og antall scorede mål avgjør ved lik målforskjell. Hvis antall scorede mål er likt, avgjør den direkte sammenligningen mellom lagene. Hvis det også her er likhet, avgjøres vinneren ved loddtrekning. Hvis gruppene er asymmetrisk fordelt, skal kampen mellom det beste laget på andre-, tredje-, fjerde- eller femteplass og laget fra den største gruppen mot laget nederst på tabellen ikke tas med i beregningen.

Hvis det ikke kåres noen vinner i utslagskampene (f.eks. åttendedelsfinale) og plasseringskampene etter ordinær spilletid, kåres vinneren uten ekstraomganger ved straffesparkkonkurranse (stor bane). Først konkurrerer tre skyttere per lag mot hverandre. Hvis det ikke er noen vinner etter tre straffespark, skyter hvert lag et nytt straffespark til en vinner er kåret. Alle spillere er kvalifisert til å skyte straffer, uavhengig av om de er på banen ved kampslutt eller er innbyttere på det tidspunktet. Ingen spiller kan ta to straffer før alle lagkameratene har tatt dem.

Hvis et lag kommer for sent (5 minutter etter kampstart) eller ikke møter opp, anses kampen som tapt med 0:2 mål og vunnet av motstanderen med 2:0 mål. Hvis et lag kommer for sent uten egen skyld, avgjør turneringskomiteen om kampen skal flyttes. Dersom et lag forårsaker at kampen avbrytes, regnes kampen også som tapt med 0:2 og vunnet av motstanderen med 2:0 mål. Dette gjelder også ved grov usportslig opptreden utenfor banen. I slike tilfeller har turneringskomiteen rett til å utelukke det aktuelle laget fra resten av turneringen. Hvis kamper blir avlyst på grunn av værforhold og ikke kan spilles på de planlagte turneringsdagene av hensyn til planleggingen, vil resultatene av disse kampene bli trukket (2:0 eller 0:2). Dette gjelder kun ved turneringsavbrudd, ikke ved avlysning av turneringen.

Påmeldingsskjema for lag

Turneringskomiteen trenger ikke lenger å få en fullstendig liste over spillerne med etternavn, fornavn og fødselsdato, da dette allerede er blitt forespurt fra lagene på forhånd. Kun spillerne på denne listen har rett til å delta i turneringskampene. Spillerne kan bare spille for ett lag under turneringen. Hvis en klubb deltar i turneringen med flere lag, må spillerne være fast tilknyttet ett lag.

Banestørrelse og antall spillere

U13m, U15w, U15m, U17w, U17m og U19m spiller på en stor bane med 10 spillere pluss målvakt.

U11-juniorene spiller på en mindre bane (ca. 55 x 35 m) med 6 spillere pluss målvakt.

Et hvilket som helst antall innbyttere kan delta i kampene for hvert lag.

Kick-off

Det første laget har rett til avspark. Det andre laget har rett til å velge side av banen. Avsparket kan spilles med den første kontakten i ryggen og kan kun tas av én spiller.

Straffer

Den utnevnte dommeren forbeholder seg retten til å tildele følgende straffer som følge av dårlig spill, usportslig opptreden eller annen ulovlig opptreden:
- 5 minutters tidsstraff (gult kort)
- Utvisning (rødt kort)

Spilleren som får gult kort, får en tidsstraff. Ved utvisning (rødt kort) blir spilleren automatisk utvist til neste kamp. Det er opp til turneringskomiteen å idømme en strengere straff. Ved alvorlige disiplinærforseelser (også utenfor turneringskampene) kan turneringskomiteen ekskludere den aktuelle spilleren fra turneringen.

LAOLA Cup-turneringsledelsen appellerer til alle lag om å behandle hverandre rettferdig, respektere dommeren og akseptere hans avgjørelser.

Spesielle regler U11 juniorer

For U11-juniorer gjelder følgende spesielle regler (ellers gjelder reglene for kamper på stor bane):
- Portstørrelse: 5 x 2 meter
- straffesparket tas fra ni meter
- så snart målvakten har ballen i hånden, settes spillet i gang igjen med et avkast.
- Håndspark er ikke tillatt
- hvis ballen er ute av målet, gjenopptas spillet også ved å slippe ballen. Så snart ballen forlater målvaktens hender, er spillet offisielt satt i gang.

Dette gjelder også hvis målvakten legger ballen foran seg for å sette den i spill fra bakken. Et flatt spark i den opprinnelige betydningen er derfor ikke mulig. Et håndspark fører til et indirekte frispark for motstanderlaget.
- alle andre frispark er direkte
- offsideregelen avskaffes
- 6-sekundersregelen for målvakten avskaffes. - regelen om baklengs pasning avskaffes

Reservetrøyer

Laget som er nevnt først i kampoppsettet, skal ha på seg startnummer eller egnede alternative trøyer hvis trøyene har samme farge. Trøyene stilles til rådighet av turneringsledelsen.

Anerkjennelse av turneringsreglene

Ved å delta aksepterer alle klubber disse turneringsreglene. Brudd på reglene kan føre til at laget blir ekskludert fra turneringen. Alle lag er selv ansvarlige for egne klær og sportsutstyr. Arrangøren og turneringsledelsen er ikke ansvarlig for tyveri av noe slag.

Send inn innsigelse

En innsigelse må sendes til turneringskomiteen innen 15 minutter etter kampens slutt. Turneringskomiteen er ansvarlig for konsekvensene av anken. Turneringskomiteen aksepterer ikke anker som gjelder faktiske avgjørelser tatt av dommeren.

Regler for turneringen

Spillere som er spilleberettiget i henhold til hjemlandsforbundets og FIFAs regelverk. for den Deltakelse Forening, a Spillsyndikat eller Utvelgelsesteam a kan vise tillatelse til å spille. Spillerens pass trenger ikke å medbringes. Det vil bli de tidligere innsendte deltakerlistene vil bli brukt. Et identitetsdokument som bevis på alder skal fortsatt kunne sendes inn til turneringsledelsen på forespørsel.

I aldersgruppen U19m er det kun spillere med fødselsdato 01.01.2005 og yngre som har lov til å spille.
I aldersgruppen U17 (m/k) kan kun spillere med fødselsdato 01.01.2007 og yngre benyttes.
I aldersgruppen U15 (m/k) kan kun spillere med fødselsdato 01.01.2009 og yngre benyttes.
I aldersgruppen U13m kan kun spillere med fødselsdato 01.01.2011 og yngre benyttes.
I aldersgruppen U11m kan kun spillere med fødselsdato 01.01.2013 og yngre benyttes.

Unntak:
I U11 kan én spiller være maksimalt ett år eldre enn den angitte aldersgruppen. I U13m, U15w, U15m, U17w, U17m og U19m kan to spillere være maksimalt ett år eldre enn den angitte aldersgruppen.

Spilletiden for alle turneringskampene er 2x 20 minutter. Det foretas et raskt sidebytte uten lange pauser og treningstid.

Under kampen kan spillerne bytte så ofte de vil. Utskiftningene kan foretas mens kampen pågår. Innbytte kan imidlertid bare foretas innenfor trenersonen nær midtlinjen, dvs. at den innbyttede spilleren må forlate banen ved trenersonen, og den innbyttede spilleren kan bare komme inn på banen der (unntak: skader).

I gruppekampene avgjør målforskjellen ved poenglikhet, og antall scorede mål avgjør ved lik målforskjell. Hvis antall scorede mål er likt, avgjør den direkte sammenligningen mellom lagene. Ved poenglikhet avgjøres vinneren ved loddtrekning.
Hvis gruppene er asymmetrisk fordelt, skal kampen mellom det beste laget på andre-, tredje-, fjerde- eller femteplass og laget fra den største gruppen mot laget nederst på tabellen ikke regnes med.

Hvis det ikke kåres noen vinner i utslagskampene (f.eks. åttendedelsfinale) og plasseringskampene etter ordinær spilletid, kåres vinneren uten ekstraomganger ved straffesparkkonkurranse (stor bane). Først konkurrerer tre skyttere per lag mot hverandre. Hvis det ikke er noen vinner etter tre straffespark, skyter hvert lag et nytt straffespark til en vinner er kåret. Alle spillere er kvalifisert til å skyte straffer, uavhengig av om de er på banen ved kampslutt eller er innbyttere på det tidspunktet. Ingen spiller kan ta to straffer før alle lagkameratene har tatt dem.

Hvis et lag kommer for sent (5 minutter etter offisiell kampstart) eller ikke møter opp, anses kampen som tapt med 0:2 mål og vunnet av motstanderen med 2:0 mål. Hvis et lag kommer for sent uten egen skyld, avgjør turneringskomiteen om kampen skal flyttes.

Dersom et lag forårsaker at kampen avbrytes, regnes kampen også som tapt med 0:2 og vunnet for motstanderen med 2:0 mål. Dette gjelder også ved grov usportslig opptreden utenfor banen. I slike tilfeller har turneringskomiteen rett til å utestenge det aktuelle laget fra resten av turneringen. Hvis kamper blir avlyst på grunn av værforhold og ikke kan spilles på de planlagte turneringsdagene av hensyn til planleggingen, vil resultatene av disse kampene bli trukket (2:0 eller 0:2). Dette gjelder kun ved turneringsavbrudd, ikke ved avlysning av turneringen.

For U11-juniorene er det fastsatt følgende spesielle regler (ellers gjelder reglene for spill på den store banen):
- Portstørrelse: 5 x 2 meter
- straffesparket tas fra ni meter
- så snart målvakten har ballen i hånden, settes spillet i gang igjen med et avkast. Håndspark er ikke tillatt
- hvis ballen er utenfor banen, gjenopptas spillet også ved å droppe ballen. Så snart ballen ballen forlater målvaktens hender, er spillet offisielt frigitt. Dette gjelder også hvis Målvakten legger ballen foran seg for å sette den i spill fra bakken. Et lavt spark i original sense er derfor ikke mulig. Et utslag fra hånden/dropkick fører til
indirekte frispark for motstanderlaget.
- alle andre frispark er direkte
- offsideregelen avskaffes
- 6-sekundersregelen for målvakten avskaffes.
- regelen om baklengs pasning oppheves

Turneringskomiteen får ikke en fullstendig spillerliste med etternavn, fornavn og fødselsdato for alle spillerne. spillere, ettersom dette allerede er forespurt fra lagene på forhånd. Kun de som er på spillerne på denne listen er kvalifisert til å spille i turneringskampene. Spillerne kan bare spille for ett lag under turneringen. Hvis en klubb deltar med Hvis mer enn ett lag deltar i turneringen, må spillerne være fast tilordnet et lag. bli.

U13m, U15w, U15m, U17w, U17m og U19m spiller på en stor bane med 10 spillere pluss målvakt.
U11-juniorene spiller på en mindre bane (ca. 55 x 35 m) med 6 spillere pluss målvakt. Et hvilket som helst antall innbyttere kan delta i kampene for hvert lag.

Det første laget har rett til avspark. Det andre laget har rett til å velge side av banen. Avsparket kan spilles med den første kontakten i ryggen og kan kun tas av én spiller.

Den utnevnte dommeren forbeholder seg retten til å tildele følgende straffer som følge av dårlig spill, usportslig opptreden eller annen ulovlig opptreden:
- 5 minutters tidsstraff (gult kort)
- Utvisning (rødt kort)
Den spilleren som får gult kort, får en tidsstraff. Ved utvisning (rødt kort) blir spilleren automatisk utvist til neste kamp. Det er opp til turneringskomiteen å idømme en strengere straff.
Ved alvorlige disiplinærforseelser (også utenfor turneringskampene) kan turneringskomiteen ekskludere den aktuelle spilleren fra turneringen.

LAOLA Cup-turneringsledelsen appellerer til alle lag om å behandle hverandre rettferdig, respektere dommeren og akseptere hans avgjørelser.

Den i den Kampoppsett førstnevnte Team Felle den samme trøyefarge Bruk trikot eller egnede alternative trøyer. Trikotene vil bli stilt til rådighet av turneringsledelsen for forutsatt.

Ved å delta aksepterer alle klubber disse turneringsreglene. Brudd på reglene kan resultere i diskvalifisering av laget fra turneringen. Alle lag er ansvarlige for sine egne klær og sportsutstyr. Arrangøren og turneringsledelsen kan ikke holdes ansvarlig for Tyverier av alle slag.

En anke må inngis til turneringskomiteen innen 15 minutter etter kampens slutt. Konsekvensene av innsigelsen er turneringskomiteens ansvar. Den Turneringsledelse aksepterer ingen Klager, som fra Dommer tatt faktiske avgjørelser.

Laola Cup

Få mer informasjon om turneringen og de nøyaktige premiene og
og sikre deg en uforpliktende startplass!

Få mer informasjon om turneringen og de nøyaktige premiene og
sikre et uforpliktende utgangspunkt!

Laola Cup

Få mer informasjon om turneringen og nøyaktige priser, og få en uforpliktende avtale!

LAOLA-pokal

24. - 28. juli 2023, Hamburg

Få mer informasjon om turneringen og nøyaktige priser, og få en uforpliktende avtale!

Mer informasjon om turneringen:

Ta en titt på hva LAOLA Cup har å by på: internasjonale lag fra over 10 forskjellige land, en flott turneringsarena og mye mer!

Se frem til fem dager fulle av fotball og et flott sosialt program: turneringskamper, spennende aktiviteter og fritid til å utforske Hamburg.

Her finner du aldersgruppene i LAOLA Cup: Det er fem aldersgrupper for jenter og fem for gutter.

Kontakt oss nå!
1
Kontakt oss via Whatsapp!
Skann koden
Hei 👋
Er du interessert i LAOLA Cup eller har du bare et raskt spørsmål?
Bare skriv rett ut i chatten!