d_Tournooi_Faciliteit_02

Toernooi regels

Officiële regels voor de LAOLA Cup

Lees hier alle toernooiregels voor de LAOLA Cup voor het exacte toernooischema, leeftijdsgroepen, speeltijden en andere belangrijke informatie. Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op.

Toernooi regels

Officiële regels voor de LAOLA Cup

Lees hier alle toernooiregels voor de LAOLA Cup voor het exacte toernooischema, leeftijdsgroepen, speeltijden en andere belangrijke informatie. Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op.

Speelgerechtigdheid

Spelers zijn speelgerechtigd als zij een wedstrijdmachtiging hebben voor de deelnemende club, het syndicaat of het selectieteam in overeenstemming met de reglementen van hun thuisbond en de FIFA. Het paspoort van de speler hoeft niet te worden meegenomen. De eerder ingediende deelnemerslijsten worden gebruikt. Een identiteitsbewijs als bewijs van leeftijd moet niettemin op verzoek aan de wedstrijdleiding kunnen worden voorgelegd.

Leeftijdsgroepen

In de leeftijdsgroep U19m mogen alleen spelers spelen met geboortedatum 01.01.2005 en jonger.
In de leeftijdsgroep U17 (m/v) mogen alleen spelers worden gebruikt met geboortedatum 01.01.2007 en jonger.
In de leeftijdsgroep U15 (m/v) mogen alleen spelers worden gebruikt met geboortedatum 01.01.2009 en jonger.
In de leeftijdsgroep U13m mogen alleen spelers worden gebruikt met geboortedatum 01.01.2011 en jonger.
In de leeftijdsgroep U11m mogen alleen spelers worden gebruikt met geboortedatum 01.01.2013 en jonger.

Vrijstelling:
In de U11 mag een speler maximaal 1 jaar ouder zijn dan de aangegeven leeftijdsgroep. In de U13m, U15w, U15m, U17w, U17m en U19m mogen twee spelers maximaal 1 jaar ouder zijn dan de aangegeven leeftijdsgroep.

Speeltijd

De speeltijd voor alle toernooiwedstrijden is 2x 20 minuten. Er wordt snel van kant gewisseld zonder lange pauzes en begeleidingstijd.

Vervangingen

Tijdens de wedstrijd mogen de spelers zo vaak wisselen als ze willen. De wissels kunnen tijdens de wedstrijd worden uitgevoerd. Wissels mogen echter alleen worden uitgevoerd binnen de coachingszone bij de middenlijn, d.w.z. de gewisselde speler moet het veld verlaten bij de coachingszone en de gewisselde speler mag alleen daar het veld betreden (uitzondering: blessures).

Spel score

Voor de groepswedstrijden beslist het doelsaldo bij gelijke punten, en het aantal gescoorde doelpunten bij gelijk doelsaldo. Als het aantal gescoorde doelpunten gelijk is, beslist de directe vergelijking tussen de teams. Indien ook hier sprake is van gelijkheid, wordt de winnaar door loting aangewezen. Indien de groepen asymmetrisch zijn verdeeld, wordt de wedstrijd tussen het beste team van de tweede, derde, vierde of vijfde plaats en het team van de grootste groep tegen het team van de hekkensluiter niet in aanmerking genomen.

Als er in de knock-outwedstrijden (bv. ronde van 16) en plaatsingswedstrijden na de reguliere speeltijd geen winnaar is bepaald, wordt de winnaar zonder extra tijd bepaald door een penalty shoot-out (groot veld). Eerst nemen drie schutters per team het tegen elkaar op. Als er na drie strafschoppen geen winnaar is, neemt elk team nog een strafschop totdat er een winnaar is. Alle spelers mogen strafschoppen nemen, ongeacht of zij aan het einde van de wedstrijd op het veld staan of op dat moment wisselspeler zijn. Geen enkele speler mag twee strafschoppen nemen voordat alle teamgenoten deze hebben genomen.

Als een team te laat is (5 minuten na het officiële begin van de wedstrijd) of niet verschijnt, wordt de wedstrijd als verloren beschouwd met 0:2 doelpunten en gewonnen door de tegenstander met 2:0 doelpunten. In geval van vertraging buiten de schuld van het team beslist de toernooicommissie of de wedstrijd wordt verzet. Als een team de wedstrijd laat staken, wordt de wedstrijd ook beschouwd als verloren met 0:2 en gewonnen door de tegenstander met 2:0 doelpunten. Dit geldt ook voor grof onsportief gedrag buiten het speelveld. In dat geval heeft de toernooicommissie het recht het betrokken team uit te sluiten van de rest van het toernooi. Indien wedstrijden wegens weersomstandigheden worden afgelast en niet op de geplande toernooidagen kunnen worden ingehaald, wordt de uitslag van deze wedstrijden geloot (2:0 of 0:2). Dit geldt alleen in het geval van een toernooionderbreking, niet voor een toernooiannulering.

Inschrijfformulier voor teams

De toernooicommissie hoeft niet langer te beschikken over een volledige lijst van spelers met hun naam, voornaam en geboortedatum, aangezien dit reeds vooraf aan de teams is gevraagd. Alleen de spelers op deze lijst mogen deelnemen aan de wedstrijden van het toernooi. Spelers mogen tijdens het toernooi slechts voor één team uitkomen. Als een club met meerdere teams aan het toernooi deelneemt, moeten de spelers permanent bij één team worden ingedeeld.

Grootte van het speelveld en aantal spelers

De U13m, U15w, U15m, U17w, U17m & U19m spelen op een groot veld met 10 spelers plus keeper.

De U11-junioren spelen op een kleiner veld (ongeveer 55 x 35 m) met 6 veldspelers plus keeper.

Aan de wedstrijden van elk team mag een willekeurig aantal invallers deelnemen.

Kick-off

Het eerste team heeft het recht om af te trappen. Het tweede team mag de kant van het veld kiezen. De aftrap mag worden gespeeld met het eerste contact naar achteren en mag door slechts één speler worden genomen.

Sancties

De aangestelde scheidsrechter behoudt zich het recht voor om de volgende straffen toe te kennen als gevolg van gemeen spel, onsportief gedrag of ander illegaal gedrag:
- 5 minuten tijdstraf (gele kaart)
- Uitzetting (rode kaart)

Een tijdstraf wordt getoond aan de betrokken speler met de gele kaart. In het geval van een zending (rode kaart) is de betrokken speler automatisch geschorst voor de volgende wedstrijd. Het is aan de toernooicommissie om een hogere straf op te leggen. Bij ernstige disciplinaire overtredingen (ook buiten de wedstrijden om) kan de toernooicommissie de betrokken speler van het toernooi uitsluiten.

De wedstrijdleiding van de LAOLA Cup doet een beroep op alle teams om elkaar eerlijk te behandelen en de respectieve scheidsrechter te respecteren en zijn beslissingen te accepteren.

Speciale regels U11 Junioren

Voor de U11-junioren zijn de volgende speciale regels vastgesteld (voor het overige gelden de regels voor wedstrijden op het grote veld):
- Afmeting poort: 5 x 2 meter
- de strafschop wordt genomen vanaf negen meter
- zodra de keeper de bal in zijn hand heeft, wordt het spel hervat door een strafworp.
- Handkicks zijn niet toegestaan
- als de bal uit het doel is, wordt het spel ook hervat door de bal te laten vallen. Zodra de bal de handen van de keeper verlaat, is het spel officieel vrij.

Dit geldt ook als de keeper de bal voor zich neerlegt om hem vanaf de grond in het spel te brengen. Een platte schop in de oorspronkelijke zin is dus niet mogelijk. Een handsbal leidt tot een indirecte vrije schop voor de tegenstander.
- alle andere vrije trappen zijn direct
- de buitenspelregel wordt afgeschaft
- de 6-secondenregel voor de keeper wordt afgeschaft. - de back-pass regel wordt afgeschaft

Reserve shirts

Het team dat als eerste in het wedstrijdschema wordt genoemd, moet bibs of geschikte wisseltruien dragen als de truien dezelfde kleur hebben. Shirts worden ter beschikking gesteld door de toernooileiding.

Erkenning van het toernooireglement

Door deelname aanvaarden alle clubs dit toernooireglement. Overtredingen kunnen leiden tot uitsluiting van het team van het toernooi. Alle teams zijn verantwoordelijk voor hun eigen kleding en sportuitrusting. De organisator en de wedstrijdleiding zijn niet aansprakelijk voor diefstal van welke aard dan ook.

Bezwaar indienen

Een bezwaar moet binnen 15 minuten na afloop van de wedstrijd bij de toernooicommissie worden ingediend. De toernooicommissie is verantwoordelijk voor de gevolgen van het beroep. De toernooicommissie aanvaardt geen beroep tegen feitelijke beslissingen van de scheidsrechter.

Toernooi regels

Spelers die speelgerechtigd zijn in overeenstemming met de reglementen van hun thuisbond en de FIFA voor de deelnemende Vereniging, a Spel syndicaat of Selectieteam a toestemming kan tonen om te spelen. Het paspoort van de speler hoeft niet te worden meegenomen. Er zullen de eerder ingediende deelnemerslijsten zullen worden gebruikt. Een identiteitsbewijs als bewijs van leeftijd moeten nog steeds op verzoek aan de toernooileiding kunnen worden voorgelegd.

In de leeftijdsgroep U19m mogen alleen spelers spelen met geboortedatum 01.01.2005 en jonger.
In de leeftijdsgroep U17 (m/v) mogen alleen spelers worden gebruikt met geboortedatum 01.01.2007 en jonger.
In de leeftijdsgroep U15 (m/v) mogen alleen spelers worden gebruikt met geboortedatum 01.01.2009 en jonger.
In de leeftijdsgroep U13m mogen alleen spelers worden gebruikt met geboortedatum 01.01.2011 en jonger.
In de leeftijdsgroep U11m mogen alleen spelers worden gebruikt met geboortedatum 01.01.2013 en jonger.

Vrijstelling:
In de U11 mag een speler maximaal 1 jaar ouder zijn dan de aangegeven leeftijdsgroep. In de U13m, U15w, U15m, U17w, U17m en U19m mogen twee spelers maximaal 1 jaar ouder zijn dan de aangegeven leeftijdsgroep.

De speeltijd voor alle toernooiwedstrijden is 2x 20 minuten. Er wordt snel van kant gewisseld zonder lange pauzes en begeleidingstijd.

Tijdens de wedstrijd mogen de spelers zo vaak wisselen als ze willen. De wissels kunnen tijdens de wedstrijd worden uitgevoerd. Wissels mogen echter alleen worden uitgevoerd binnen de coachingszone bij de middenlijn, d.w.z. de gewisselde speler moet het veld verlaten bij de coachingszone en de gewisselde speler mag alleen daar het veld betreden (uitzondering: blessures).

Voor de groepswedstrijden beslist het doelsaldo bij gelijke punten, en het aantal gescoorde doelpunten bij gelijk doelsaldo. Als het aantal gescoorde doelpunten gelijk is, beslist de directe vergelijking tussen de teams. Bij staking van stemmen wordt de winnaar door loting aangewezen.
Indien de groepen asymmetrisch zijn verdeeld, wordt de wedstrijd tussen het beste tweede, derde, vierde of vijfde geplaatste team en het team uit de grootste groep tegen het team onderaan de ranglijst niet meegeteld.

Als er in de knock-outwedstrijden (bv. ronde van 16) en plaatsingswedstrijden na de reguliere speeltijd geen winnaar is bepaald, wordt de winnaar zonder extra tijd bepaald door een penalty shoot-out (groot veld). Eerst nemen drie schutters per team het tegen elkaar op. Als er na drie strafschoppen geen winnaar is, neemt elk team nog een strafschop totdat er een winnaar is. Alle spelers mogen strafschoppen nemen, ongeacht of zij aan het einde van de wedstrijd op het veld staan of op dat moment wisselspeler zijn. Geen enkele speler mag twee strafschoppen nemen voordat alle teamgenoten deze hebben genomen.

Als een team te laat is (5 minuten na het officiële begin van de wedstrijd) of niet verschijnt, wordt de wedstrijd als verloren beschouwd met 0:2 doelpunten en gewonnen door de tegenstander met 2:0 doelpunten. In geval van vertraging buiten de schuld van het team beslist de toernooicommissie of de wedstrijd wordt verzet.

Als een team de wedstrijd laat staken, wordt de wedstrijd ook beschouwd als verloren met 0:2 en gewonnen voor de tegenstander met 2:0 doelpunten. Dit geldt ook voor grof onsportief gedrag buiten het speelveld. In dat geval heeft de toernooicommissie het recht het betrokken team uit te sluiten van de rest van het toernooi. Indien wedstrijden wegens weersomstandigheden worden afgelast en niet op de geplande toernooidagen kunnen worden ingehaald, wordt de uitslag van deze wedstrijden geloot (2:0 of 0:2). Dit geldt alleen in het geval van een toernooionderbreking, niet voor een toernooiannulering.

Voor de U11-junioren zijn de volgende speciale regels vastgesteld (anders de regels voor wedstrijden op het grote veld):
- Afmeting poort: 5 x 2 meter
- de strafschop wordt genomen vanaf negen meter
- zodra de keeper de bal in zijn hand heeft, wordt het spel hervat door een afzwaai - Handkicks zijn niet toegestaan
- als de bal buiten de bound is, wordt het spel ook hervat door de bal te laten vallen. Zodra de bal de handen van de keeper verlaat, is het spel officieel vrijgegeven. Dit geldt ook als de Doelman legt de bal voor zich om hem vanaf de grond in het spel te brengen. Een lage trap in de oorspronkelijke zin is dus niet mogelijk. Een tee shot van de hand/drop kick leidt tot
een indirecte vrije schop voor de tegenstander.
- alle andere vrije trappen zijn direct
- de buitenspelregel wordt afgeschaft
- de 6-secondenregel voor de keeper wordt afgeschaft.
- de back-pass regel wordt afgeschaft

De toernooicommissie beschikt niet over een volledige lijst van spelers met naam, voornaam en geboortedatum van alle spelers. spelers, aangezien dit van tevoren al aan de teams is gevraagd. Alleen die op spelers op deze lijst komen in aanmerking om deel te nemen aan de wedstrijden van het toernooi. Spelers mogen tijdens het toernooi slechts voor één team uitkomen. Als een club deelneemt met Indien meer dan één team aan het toernooi deelneemt, moeten de spelers permanent bij een team worden ingedeeld. worden.

De U13m, U15w, U15m, U17w, U17m & U19m spelen op een groot veld met 10 spelers plus keeper.
De U11-junioren spelen op een kleiner veld (ongeveer 55 x 35 m) met 6 veldspelers plus keeper. Voor elk team mag een willekeurig aantal invallers aan de wedstrijden deelnemen.

Het eerste team heeft het recht om af te trappen. Het tweede team mag de kant van het veld kiezen. De aftrap mag worden gespeeld met het eerste contact naar achteren en mag door slechts één speler worden genomen.

De aangestelde scheidsrechter behoudt zich het recht voor om de volgende straffen toe te kennen als gevolg van gemeen spel, onsportief gedrag of ander illegaal gedrag:
- 5 minuten tijdstraf (gele kaart)
- Uitzetting (rode kaart)
Een tijdstraf wordt getoond aan de betrokken speler met de gele kaart. In het geval van een zending (rode kaart) is de betrokken speler automatisch geschorst voor de volgende wedstrijd. Het is aan de toernooicommissie om een hogere straf op te leggen.
Bij ernstige disciplinaire overtredingen (ook buiten de wedstrijden om) kan de toernooicommissie de betrokken speler van het toernooi uitsluiten.

De wedstrijdleiding van de LAOLA Cup doet een beroep op alle teams om elkaar eerlijk te behandelen en de respectieve scheidsrechter te respecteren en zijn beslissingen te accepteren.

De in de Wedstrijdschema eerstgenoemde Team moet op Val de dezelfde kleur trui Draag gympen of geschikte alternatieve truien. De wedstrijdleiding zorgt voor gympen voor verstrekt.

Door deelname aanvaarden alle clubs dit toernooireglement. Overtredingen kunnen leiden tot het diskwalificatie van het team van het toernooi. Alle teams zijn verantwoordelijk voor hun eigen kleding en sportuitrusting. De organisator en de wedstrijdleiding zijn niet aansprakelijk voor Alle soorten diefstallen.

Een beroep moet binnen 15 minuten na het einde van de wedstrijd bij de toernooicommissie worden ingediend. De gevolgen van het bezwaar vallen onder de verantwoordelijkheid van de toernooicommissie. De Beheer van toernooien accepteert geen Klachten, die van Scheidsrechter genomen feitelijke beslissingen betreft.

Laola Beker

Meer info over het toernooi en de exacte prijzen en
verzeker je dan van een niet-bindende startplaats!

Meer info over het toernooi en de exacte prijzen en
een niet-bindende startplaats veilig te stellen!

Laola Beker

Krijg meer info over het toernooi en de exacte prijzen en vraag dan een vrijblijvende offerte aan!

LAOLA Cup

24 - 28 juli 2023, Hamburg

Krijg meer info over het toernooi en de exacte prijzen en vraag dan een vrijblijvende offerte aan!

Meer informatie over het toernooi:

Kijk wat de LAOLA Cup te bieden heeft: internationale teams uit meer dan 10 verschillende landen, een geweldige toernooilocatie en nog veel meer!

Kijk uit naar vijf dagen vol voetbal en een geweldig sociaal programma: toernooiwedstrijden, spannende activiteiten en vrije tijd om Hamburg te verkennen.

Hier vindt u de leeftijdsgroepen van de LAOLA Cup: Er zijn vijf leeftijdsgroepen voor de meisjes en vijf voor de jongens.

Neem nu contact met ons op!
1
Neem contact met ons op via Whatsapp!
Scan de code
Hey 👋
Ben je geïnteresseerd in de LAOLA Cup of heb je gewoon een korte vraag?
Schrijf ons gewoon in de chat!