Integritetspolicy

1. ansvarigt organ

Ball Friends Ltd.
Verkställande direktör: Fabian Ziethmann

Skogsstig 13
21465 Wentorf

Telefon: +49 (0) 40 55895037
E-post: info@ballfreunde.com

 

2. insamling, behandling och användning av personuppgifter

2.1 Personuppgifter

Personuppgifter är information om en specifik eller identifierbar fysisk persons faktiska eller personliga förhållanden. Detta inkluderar till exempel namn, telefonnummer, adress och alla uppgifter som du lämnar till oss i samband med deltagande i våra evenemang.

Aggregerade uppgifter som vi samlar in, till exempel när du besöker vår webbplats eller i form av räkningar vid evenemang på plats, och som inte kan kopplas direkt till dig personligen, omfattas inte av detta.

 

2.2 Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Vi samlar in, lagrar och behandlar dina uppgifter för att ge stöd inför och under deltagandet i våra evenemang, inklusive eventuella efterföljande garantier, för våra tjänster, teknisk administration och vår egen marknadsföring. Dina personuppgifter kommer endast att lämnas vidare eller på annat sätt överföras till tredje part om det är nödvändigt för att behandla eller fakturera avtal eller om du har gett ditt samtycke i förväg (till exempel måste vi lämna ditt namn till ett hotell eller flygbolag om du har bokat boendet eller transporttjänsten via oss men ett tredje företag tillhandahåller den aktuella tjänsten). I samband med våra evenemang får t.ex. de tjänsteleverantörer som vi använder här de uppgifter som behövs för att behandla beställningar. De uppgifter som överförs på detta sätt får endast användas av våra tjänsteleverantörer för att de ska kunna utföra sina uppgifter. All annan användning av informationen är inte tillåten och sker inte hos någon av de tjänsteleverantörer som vi anlitar. Dina personuppgifter kommer att raderas om detta inte strider mot lagstadgade lagringsskyldigheter och om du har hävdat ett krav på radering, om uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla det syfte för vilket de lagrades eller om lagringen är otillåten av andra rättsliga skäl.

 

2.3 Reklam via e-post

De som deltar i våra evenemang får rekommendationer och information om framtida evenemang efter sitt deltagande. Du får dessa rekommendationer automatiskt från oss. På detta sätt vill vi skicka dig information om vårt erbjudande som kan intressera dig utifrån ditt deltagande i tidigare evenemang. Vi följer strikt de rättsliga kraven. Om du inte längre vill få rekommendationer eller reklammeddelanden från oss kan du när som helst invända mot detta. Ett meddelande i textform till de kontaktuppgifter som nämns i punkt 1 (t.ex. e-post, fax, brev) är tillräckligt för detta ändamål. Naturligtvis finns det också en länk för att avsluta prenumeration i varje e-postmeddelande.

 

3. loggfiler.

Varje gång våra webbplatser nås överförs användningsdata av respektive webbläsare och lagras i loggfiler, så kallade serverloggfiler. De lagrade uppgifterna innehåller följande uppgifter: Datum och tid för åtkomst, namnet på den sida som du besöker, IP-adress, referens-URL (ursprunglig URL från vilken du kom till webbsidorna), mängden överförd data samt produkt- och versionsnummer för den webbläsare som används. Användarnas IP-adresser raderas eller anonymiseras efter 30 dagar. Vid anonymisering ändras IP-adresserna på ett sådant sätt att enskilda uppgifter om personliga eller faktiska omständigheter inte längre kan hänföras till en specifik eller identifierbar fysisk person eller endast kan hänföras till en sådan person med en oproportionerligt stor tidsåtgång, kostnad och ansträngning. Vi utvärderar dessa loggfiler i anonymiserad form för att ytterligare förbättra vår webbplats och för att snabbare hitta tekniska fel.

 

4. Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc ("Google"). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymiseringen är aktiverad på den här webbplatsen kommer din IP-adress dock att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som din webbläsare överför som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter från Google. Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

Du kan också förhindra att Google samlar in data som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att Google behandlar dessa data genom att ladda ner och installera webbläsarpluginet som finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Genom att använda mannschaftsausfahrt.de samtycker du till att Google behandlar uppgifter om dig på det sätt och i de syften som anges ovan.

Om du inte vill att information om ditt besök på webbplatsen ska överföras till Google Analytics har du möjlighet att installera ett "deaktiveringstillägg" för din webbläsare. Du kan ladda ner tillägget på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Observera dock att den för närvarande endast är tillgänglig för Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera.

Utan ditt uttryckliga samtycke kommer vi inte att använda spårningsverktygen för att samla in obemärkta personuppgifter om dig, överföra sådana uppgifter till tredjepartsleverantörer och marknadsföringsplattformar eller koppla uppgifterna till dina personuppgifter (namn, adress osv.).

 

5. Den registrerades informationsrättigheter.

Enligt den tyska federala dataskyddslagen har du rätt till kostnadsfri information om dina lagrade uppgifter och, i förekommande fall, rätt att korrigera, blockera eller radera uppgifter. Vi tar skyddet av dina uppgifter på största allvar. För att se till att personuppgifter inte lämnas ut till tredje part, skicka din begäran per e-post eller post till den adress som anges i punkt 1.

Kontakta oss nu!
1
Kontakta oss via Whatsapp!
Skanna koden
Hej 👋
Är du intresserad av LAOLA Cup eller har du bara en snabb fråga?
Skriv bara rakt på sak till oss i chatten!