Zásady ochrany osobních údajů

1. odpovědný orgán

Ball Friends Ltd.
Výkonný ředitel: Fabian Ziethmann

Lesní cesta 13
21465 Wentorf

Tel.: +49 (0) 40 55895037
E-mail: info@ballfreunde.com

 

2. shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

2.1 Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace o faktické nebo osobní situaci konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osoby. Patří sem například jméno, telefonní číslo, adresa a všechny údaje, které nám poskytnete v souvislosti s účastí na našich akcích.

Nevztahuje se na souhrnné údaje, které shromažďujeme například při návštěvě našich webových stránek nebo v podobě počtů na akcích na místě a které nelze přímo spojit s vaší osobou.

 

2.2 Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Vaše údaje shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme pro účely podpory při přípravě a během účasti na našich akcích, včetně případných následných záruk, pro naše služby, technickou správu a naše vlastní marketingové účely. Vaše osobní údaje budou předány nebo jinak předány třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné pro účely zpracování smlouvy nebo vyúčtování nebo pokud jste k tomu dali předchozí souhlas (například musíme předat vaše jméno hotelu nebo letecké společnosti, pokud jste si ubytování nebo dopravní službu rezervovali prostřednictvím nás, ale příslušnou službu poskytuje třetí společnost). V souvislosti s našimi akcemi například poskytovatelé služeb, které zde využíváme, získávají údaje nezbytné pro zpracování objednávek. Takto předané údaje mohou naši poskytovatelé služeb použít pouze ke splnění svého úkolu. Jakékoli jiné použití údajů není povoleno a neprobíhá u žádného z námi pověřených poskytovatelů služeb. Vaše osobní údaje budou vymazány, pokud to není v rozporu se zákonnými povinnostmi jejich uchovávání a pokud jste uplatnili nárok na jejich vymazání, pokud údaje již nejsou potřebné k naplnění účelu, pro který byly uloženy, nebo pokud je jejich uchovávání nepřípustné z jiných právních důvodů.

 

2.3 Reklama prostřednictvím e-mailu

Účastníci našich akcí od nás po své účasti obdrží doporučení a informace o budoucích akcích. Tato doporučení od nás obdržíte automaticky. Tímto způsobem vám chceme zasílat informace o naší nabídce, která by vás mohla zajímat na základě vaší účasti na minulých akcích. Přitom striktně dodržujeme zákonné požadavky. Pokud si již nepřejete dostávat od nás doporučení nebo propagační zprávy, můžete to kdykoli odmítnout. Pro tento účel postačí oznámení v textové podobě na kontaktní údaje uvedené v bodě 1 (např. e-mail, fax, dopis). V každém e-mailu samozřejmě najdete také odkaz pro odhlášení.

 

3. soubory protokolu

Při každém přístupu na naše webové stránky jsou údaje o používání přenášeny příslušným webovým prohlížečem a ukládány do protokolových souborů, tzv. serverových protokolových souborů. Uložené datové záznamy obsahují následující údaje: Záznamy obsahují: datum a čas přístupu, název navštívené stránky, IP adresu, URL odkazu (URL původu, ze kterého jste na webové stránky přišli), objem přenesených dat a také číslo produktu a verze použitého prohlížeče. IP adresy uživatelů jsou po 30 dnech vymazány nebo anonymizovány. V případě anonymizace jsou IP adresy změněny tak, že jednotlivé údaje o osobních nebo faktických okolnostech již nelze přiřadit ke konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osobě nebo je lze k takové osobě přiřadit pouze s vynaložením nepřiměřeného množství času, nákladů a úsilí. Tyto záznamy dat z log souborů vyhodnocujeme v anonymizované podobě, abychom mohli dále zlepšovat naši webovou prezentaci a rychleji vyhledávat technické chyby.

 

4. Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc ("Google"). Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. V případě, že je na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, bude však vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru společností Google předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky.

Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Používáním mannschaftsausfahrt.de souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely.

Pokud si nepřejete, aby byly informace o vaší návštěvě webových stránek předávány službě Google Analytics, máte možnost nainstalovat si do prohlížeče "deaktivační doplněk". Tento doplněk si můžete stáhnout na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Upozorňujeme však, že v současné době je k dispozici pouze pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari a Opera.

Bez vašeho výslovného souhlasu nebudeme používat sledovací nástroje ke shromažďování nepozorovaných osobních údajů o vás, předávat tyto údaje poskytovatelům třetích stran a marketingovým platformám ani je spojovat s vašimi osobními údaji (jméno, adresa atd.).

 

5. práva subjektu údajů na informace

Podle spolkového zákona o ochraně osobních údajů máte právo na bezplatné informace o svých uložených údajích a případně právo na opravu, zablokování nebo vymazání údajů. Ochranu vašich údajů bereme velmi vážně. Abyste zajistili, že osobní údaje nebudou zpřístupněny třetím stranám, zašlete prosím svou žádost e-mailem nebo poštou na adresu uvedenou v bodě 1.

Kontaktujte nás nyní!
1
Kontaktujte nás přes Whatsapp!
Naskenujte kód
Ahoj 👋
Máte zájem o LAOLA Cup, nebo se jen chcete na něco zeptat?
Stačí nám napsat přímo do chatu!