Gällande specialbestämmelser för Covid 19

Trots den nuvarande utvecklingen är vi övertygade om att situationen kommer att lugna sig igen efter vintern (som den gjorde 2020 och 2021) och att den tyska fotbollsfestivalen 2022 kommer att äga rum som planerat.
Om det skulle finnas några begränsningar på grund av Corona-viruset erbjuder vi dig full flexibilitet så att du kan boka ditt deltagande hos oss med gott samvete och utan risk.
Om du har några frågor om bokning kan du kontakta oss:

Stronings

Alla deltagare har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande om det finns reserestriktioner och/eller vissa åtgärder (t.ex. 2G) som gör ett "normalt" genomförande omöjligt.

Första betalningen

Du behöver inte betala något vid bokningstillfället, utan beloppet måste betalas senast den 1 mars 2022.

100% Pengar tillbaka

I händelse av avbokning eller uteblivet deltagande av de skäl som anges ovan kommer alla deltagande lag (om de redan har betalat) att få sina betalningar återbetalda till 100%.