Aktualne przepisy szczególne Covid 19

Pomimo obecnego rozwoju sytuacji, mocno wierzymy, że po zimie sytuacja znów się uspokoi (tak jak to miało miejsce w latach 2020 i 2021) i że German Football Festival 2022 odbędzie się zgodnie z planem.
W przypadku wystąpienia ograniczeń spowodowanych wirusem Corona, oferujemy Państwu pełną elastyczność, aby mogli Państwo z czystym sumieniem i bez ryzyka zarezerwować u nas swój udział.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rezerwacji, po prostu skontaktuj się z nami:

Stronnictwa

Wszyscy uczestnicy mają prawo do odwołania swojego udziału w dowolnym momencie, jeśli wystąpią ograniczenia w podróżowaniu i/lub pewne środki (np. 2G), które uniemożliwiają "normalną" realizację.

Pierwsza płatność

Nie musicie nic płacić w momencie rezerwacji, kwota musi być jedynie wpłacona do 1 marca 2022 roku.

100% Zwrot pieniędzy

W przypadku odwołania lub braku uczestnictwa z powodów wymienionych powyżej, wszystkie uczestniczące zespoły (jeśli zostały już opłacone) otrzymają zwrot wpłat na rzecz 100%.